Bayburt Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile personel arıyor! Başvurular ne zaman bitecek?

Bayburt Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. unsurunun (B) fıkrası uyarınca Müdafaa ve Güvenlik Çalışanı, Paklık Vazifelisi, Boyacı, Tesisatçı, Elektrikçi, Kütüphaneci, Tekniker, Teknisyen ve Ofis İşçisi takımlarına toplamda 29 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını belirten kurum tekrar beraberinde en az 50 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Bayburt Üniversitesi işçi alımı müracaatları 15 Haziran 2022 tarihinde başladı. Adaylar 29 Haziran 2022 tarihine kadar Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri İdari Üniteler Binası 69000/BAYBURT adresinde yer alan üniversitenin İşçi Daire Başkanlığı https://www.bayburt.edu.tr/ internet sitesinde bulunan müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte şahsen müracaatta bulunması gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1) Müracaat Formu (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir),

2) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,

3) Hizmet Dökümü E-devlet https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Evrakı ya da Barkodlu kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Evrak Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)

4) Diploma fotokopisi yahut e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet dokümanı,

5) KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6) Askerlik durum evrakı (e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu),

7) İsimli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu evrak kabul edilecektir),

8) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair sıhhat beyanı (Sağlık beyanı örneği internet sayfamızdan temin edilecektir) – Sıhhat raporuna gerek yoktur.

9) Müdafaa ve Güvenlik Çalışanı takımına başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve rastgele bir sıhhat kuruluşundan ilan tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir belge

10) Dayanak Personeli(Elektrik, Sıhhi Tesisat, Boya-Badana), Tekniker ve Teknisyen takımına başvuran adayların deneyim mühletinin tespitinde edevletten alınan hizmet dökümü kullanılacak olup, deneyimin tespiti için ilgili meslek kodundan sigorta yatmış olması gerekmektedir. Meslek kodunun girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi yahut özel kuruluşlardan alınmış imzalı iş tecrübe evrakının eklenmesi gerekmektedir.

11) Ofis Personeli(Kalite Yönetimi) takımı için talep edilen sertifika fotokopisi

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1) Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen genel kurallar aranır.

2) 2020 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanı KPSS (B) Kümesinden Lisans mezunları için P3 puan cinsinden, Önlisans mezunları için P93 ve Ortaöğretim mezunları için P94 puan tipinden en az 50 puan almış olmak.

3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

4) Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek sıhhat sorunu ve akıl hastalığı bulunmamak.

5) Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller ile Kamu Misyonlarına Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik kararları geçerlidir.

6) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” mucibince kontrat yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden kontrat imzalanacak aday ile irtibata geçilecektir.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı konumda çalışanların, müracaatta bulunmak istedikleri kontratlı konum unvanı ile hala misyon yaptıkları 4/B kontratlı işçi durum unvanının tıpkı olmaması,

8) Kamu kurum ve kuruluşlarında rastgele bir 4/B kontratlı konumda çalışmakta iken mukavelesi feshedilen adayların, fesihten evvel misyon yaptıkları 4/B kontratlı işçi durumuyla tıpkı unvanlı konuma müracaatta bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

9) İstihdam edilecek işçi hizmet gereksinimlerine nazaran Üniversitemizin ilçeler dahil farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir.

RESMİ İLAN METNİ