Beko, sağlıkçıların hakları için Meclis’te konuştu: Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün artık!

Sağlık çalışanları ve emeklilerinin haklarının güzelleştirilmesini içeren yasal düzenleme geçtiğimiz aylarda geri çekilmiş ve yeni yasal düzenlemede öngörülen haklar çok daha düşük fiyatlarla yok edilmişti. Bunun üzerine sağlıkçılar tekrar iş bırakmaya ve hareketlere başladı. Mevzuyu yasa teklifinin görüşüldüğü Meclis gündeminde kıymetlendiren Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, “Dağ fare doğurdu!” sözünü kullandı.

Sağlık çalışanlarının yeni yasal düzenlemenin güzelleştirilmesini münasebet göstererek aylardır oyalama ve algı idaresiyle bekletildiğini Meclis kürsüsünden lisana getiren CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Sağlık çalışanlarını bekleten AKP iktidarının şu anda Meclis gündemine getirdiği kanun teklifiyle sıhhat çalışanlarına mali açıdan sonlu seviyede ve kapsayıcı olmayan bir artış sağlanmıştır. Dağ fare doğurmuştur. Yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle geçinemeyen doktorların ve sıhhat çalışanlarının emekliliğine yansıyacak fiyat artışı ve sağlıklı çalışma kaideleri talepleri yeniden maalesef sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenden ötürü sağlıkçılar alanlara çıkmışlardır. Sağlıkçıların haklı çığlıklarını duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün artık! AKP yöneticilerinin her platformda “Sağlıkta çağ atladık” diye övündüğü Sıhhatte Dönüşüm Programı tam manasıyla bir yıkım olmuştur. Sağlıkçıların haklı çığlıkları maalesef ortada, sıhhatteki yıkımı gelin birlikte durduralım” davetini yaptı.

SAĞLIK HİZMETİ HAKTIR, FİYATSIZ OLMALIDIR!

Ekonomik krizin sıhhat çalışanlarını da ziyadesiyle etkilediğine değinen Beko, şunları lisana getirdi: “Sağlık taşerona teslim edilemez, taşeron katiyen yasaklanmalıdır. Yurttaşların, parası kadar sıhhat hizmeti alır hâle geldiği bu nizamda ne yazık ki sıhhat işçileri de süreçten olumsuz etkilenmişlerdir. Sıhhat hizmetleri haktır, fiyatsız olmalıdır, sağlıktan tasarruf olmaz. Bu yasal düzenlemeyle daha evvel “Hakkınız ödenmez” dediğiniz tabiplerin, sıhhat çalışanlarının hakları olanı yeniden ödemiyorsunuz. Aralık 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tüm partilerin üzerinde ortaklaşarak kabul ettikleri yasal düzenlemenin neden geri çekildiğine ait hiçbir sorumuz maalesef yanıtlanmamıştır. Bir sefer daha Meclis kürsüsünden soruyorum: Neden maddeyi geri çektiniz? O devir AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında “Daha düzgününü getireceğiz, onun için geri çekiyoruz. Daha fazlasını sağlayacağız, daha kapsamlı bir halde kanun metni hazırlayacağız” sözleri vardı. Meğer, geri çekilen düzenlemede pratisyen tabiplerin emekli maaşına da 4.710 TL ek ödeme yapılacakken artık yalnızca 1.648 TL önerilmektedir; ölçü, 3.061 TL düşürülmüştür. Uzman tabiplere 5.415 TL verilecekken şimdiki teklif 2.119 TL; ölçü, maalesef 3.296 TL düşürülmüştür. Söylediğiniz uygunlaştırma bu mu? Çok yazık!”

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORTASINDA AYRIMCILIK VAR

Emekli sağlıkçılar ortasında da eşitsizlik ve ayrımcılık yapıldığını söz eden CHP Milletvekili Kani Beko, “Hekim ve diş doktorları ortasında ayrımcılık yapıyorsunuz. Kanun teklifinin en çok üzerinde durulan ve tartışılan hususu, emekli maaşlarına ek ek fiyat ile ilgili düzenlemedir. Neden BAĞKUR ve SSK’den emekli olan tabiplerin, emekli maaşlarına yapılacak ek ek ödemelerden faydalanmasına pürüz oluyorsunuz? BAĞKUR ve SSK’den emekli olan tabipler, diş doktorları bu emekli maaşlarıyla geçinemiyorlar, çocuklarını okutamıyorlar. Bu uygulamada eczacılar, veteriner doktorlar, hemşireler, ebeler, teknikerler başta olmak üzere, 39 kategoride tüm sıhhat çalışanları dışarıda kalmıştır. Neden eczacılar, ebeler, hemşireler, teknikerler yok? Sayın AKP ve MHP milletvekilleri, sıhhat çalışanları ortasında ayrımcılık yapıyorsunuz, yapmayın; hem emekli maaşlarını iyileştirmiyorsunuz hem de çalışmak zorunda kalan emeklilerin maaşından kesinti yapıyorsunuz. Ayrıyeten sıhhat çalışanları müsaadeye çıkamıyor, yıllık müsaadesini kullanamıyorlar, müsaadeye çıktıklarında ek ödemeleri kesiliyor; bu durumu da kabul etmek mümkün değil” diye konuştu.

İŞ SIHHATİ VE GÜVENLİĞİ YENİDEN YOK!

İşçi sıhhati ve iş güvenliğinin ise yeniden görmezden gelindiğini kaydeden CHP’li Beko, “İş sıhhati ve iş güvenliği yeniden ILO kriterlerine uygun hâle getirilmedi. Unutmayalım ki 2002 yılından bu yana AKP tarafından emekçi sıhhati ve iş güvenliği tedbirleri alınmadığı için 30 bin emekçi iş cinayetlerinde öldü. Bu kanunla çalışanlar ölmeye devam edecek. Meslek hastalıkları hastanesi 78 vilayetimizde yok. Her yıl 1 milyona yakın emekçi meslek hastalığına yakalanmaktadır. Covid-19 neden meslek hastalığı olarak sayılmadı? Yüzlerce doktor memleketi terk ederken, onlarca tabip istifa dilekçelerini verirken Cumhurbaşkanı, “Giderse gitsinler” diyerek onları görmezden geldi ve sıhhat sistemi maalesef çöktü. Kanserli hastalara sekiz ay sonra hastaneler randevu veriyorlar, hastanelerden randevu almanın çok sıkıntı olduğu böylesi bir periyotta unutmayın ki sağlıktan tasarruf olmaz” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı