Geçen yüzyılda elektrik kullandık, bu yüzyılda da hibrit bulutu kullanacağız.

IBM (NYSE: IBM); düzenlediği yıllık Think konferansında yapay zeka, hibrit bulut ve kuantum bilişim alanında gerçekleştirdiği gelişmeleri duyurdu. IBM’in sunduğu inovasyonlar dijital dönüşümlerini hızlandırma, iş ortamına akıllı bir halde dönme ve daha uygun ticari sonuçlar elde etmeyi amaçlayan müşterilerine ve tahlil ortaklarına yardımcı olma açısından firmanın oynadığı rolü vurguluyor.

Aktifliğin açılış konuşmasını yapan IBM Lideri ve CEO’su Arvind Krishna şunları söyledi: “Geriye dönüp baktığımızda 2020 ve 2021, dünyanın bütün gücüyle dijital yüzyıla girdiği devir olacak. Geçen yüzyılda fabrikalarda ve makinelerde elektrik kullanmaya başladık. Bu yüzyılda da yapay zekanın yazılımlara ve sistemlere yayılmasını sağlamak için, hibrit bulutu kullanacağız. Emin olduğumuz tek bir şey var: geleceği bölümde kapsamlı iş birliğini temel alarak inşa edeceğiz. Bunu hiç kimse IBM’den daha uygun kavrayamaz. Ortak ekosistemlerimizdeki yatırımları artırmamızın sebeplerinden biri de bu. Think 2021’de, iş dünyasına yönelik yeni BT yazılımlarının yapıtaşını oluşturan teknolojiler olan hibrit bulut ve yapay zeka inovasyonlarımızı da gözler önüne seriyoruz.”

İşletmelerin sistemlerini modernize etmek için net ve emniyetli bir yola muhtaçlık duyduklarını bilen IBM, hibrit bulut ve yapay zeka alanına odaklanıyor. IBM’in hazırladığıyapay zekanın benimsenmesine ait araştırma, yapay zekanın iş süreçlerine dahil edilmesinin pandemi periyodunda daha acil bir hale geldiğini gösteriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden BT çalışanlarının katıldığı ankete nazaran, BT çalışanlarının yüzde 43’ü şirketlerinin yapay zeka kullanımını başlatmaya sürat verdiğini söz etti. Ayrıyeten ankete katılan BT çalışanlarının neredeyse yarısı, yapay zeka sağlayıcılarını çoğunlukla süreçlerini otomatikleştirme yeteneklerine nazaran değerlendirdiklerini belirtiyor. IBM; işe yönelik yapay zeka yetenekleri konusundaki yatırımlara tartı vermesini bu sebeplere bağlıyor.

Hibrit bulut ve yapay zekanın gücüyle, çeşitli dallarda faaliyet gösteren firmalara dayanak sağlayan IBM, Think etkinliğinde müşterilerinin dönüşümlerini daha zahmetsiz hale getirmek için tasarladığı tahlilleri paylaştı.

Data ve yapay zeka bir ortaya geliyor

Cloud Pak for Veri sayesinde her yerden bilgi erişimini ve idaresini otomatikleştiren yapay zeka: Cloud Pak for Veri müşterilerindağıtılmış sorgulara; başka bilgi depolarına oranla yarı maliyetle ve sekiz kat daha süratli yanıt almalarına yardımcı olmak için, yapay zekadan yaralanıyor. AutoSQL; dataların nerede bulunduğuna ya da nasıl depolandığına bakılmaksızın ve taşınmasını da gerektirmeden müşterilerin datalara erişme, bilgileri birleştirme ve yönetme biçimlerini otomatikleştiriyor. AutoSQL, hem yapay zekaya dayalı yanlışsız iddialarda bulunmak için bâtın içgörüleri ortaya çıkarıyor hem de müşterilerin bilgi düzenleme karmaşıklığını azaltma ve yüksek data taşıma maliyetini ortadan kaldırma konusundaki kritik sıkıntılara tahlil getiriyor.

IBM Cloud Pak for Veri, SQL’in pazara sunulmasıyla birlikte tüm bulut platformları hibrit çoklu bulut ortamlarında problemsizce çalışabiliyor ve pazardaki en yüksek performanslı bulut bilgi deposunu da içeriyor. AutoSQL Cloud Pak for Veri içerisindeki yeni bir bilgi yönetme yapısına işlenen çeşitli yeni teknolojilerden biri olacak. Yeni bilgi yönetme yapısı bir yandan ortak bir bilgi temelindeki farklı bilgi kaynaklarını birleştirirken; öteki taraftan yapay zekadan yararlanarak karmaşık data idaresi vazifelerini otomatikleştirecek.

Watson Orchestrate üretkenliği artırmak için çalışan işlerinin otomatikleşmesine yardımcı oluyor: Watson Orchestrate satış, insan kaynakları, operasyon ve daha birçok alandaki bütün çalışanların şahsî üretkenliğini artırmak için tasarlandı. Yeni bir interaktif yapay zeka yeteneği olan Watson Orchestra, çalışanların vakitlerinin yüzde 50’sini daha stratejik işlere ağırlaşmak üzere geri kazanmalarına yardım ediyor. Çalışanlar, rastgele bir BT mahareti gerektirmeyen Watson Orchestrate tahlilini kullanarak ve Slack üzere iş birliği araçlarıyla doğal lisanda e-postadan yararlanarak; işleri beşere has metotlarla başlatabiliyorlar. Watson Orchestrate ayrıyeten Salesforce, SAP ve Workday üzere tanınan iş uygulamalarına da bağlanıyor. Bir misyonu yerine getirmek için muhtaçlık duyulan marifetleri otomatik olarak seçip sıralıyor. Watson Orchestra uygulamalarla, araçlarla, bilgilerle ve geçmişle temas kuran, güçlü bir yapay zeka motoru kullanıyor. Bu, çalışanların toplantı planlamak ya da onay almak üzere rutin misyonları ya da teklif yahut iş planı hazırlamak üzere daha kritik misyonlu işleri daha süratli bir formda yürütebilmelerine takviye sağlıyor. IBM Research tarafından geliştirilen Watson Orchestrate, tahlilinin bu yıl içerisinde pazara sunulması bekleniyor.

Yeni yapay zeka, şirketlerin BT geliştirme ve çağdaşlaştırma biçimini dönüştürüyor

Project CodeNet Bilgi Kümesi, yapay zekanın kodu daha âlâ anlamasını ve çevirmesini sağlıyor: IBM Research; yapay zekanın kodu daha yeterli anlamasını ve çevirmesini sağlamak için, 14 milyon kod örneği, 500 milyon kod satırı ve 55 programlama lisanından oluşan, geniş ölçekli, açık kaynaklı bilgi kümesi Project CodeNet’i pazara sunuyor. Şu anda sınıfının en geniş, en farklılaştırılmış bilgi kümesi olan Project CodeNet, bugün kodlamadaki esas üç kullanım senaryosunu ele alıyor:

  • Kod arama (COBOL üzere eski lisanlar de dahil olmak üzere, bir kodu otomatik olarak diğer bir koda çevirmek)
  • Kod benzerliği (farklı kodlar ortasındaki örtüşmeleri ve benzerlikleri belirlemek)
  • Kod kısıtlamaları (geliştiricinin makul gereksinimleri ve parametrelerine nazaran kısıtlamaları özelleştirmek).

IBM, Project CodeNet’in, kaynaktan kaynağa çeviri ve eski kod tabanlarının çağdaş kod lisanlarına geçirme maharetleri ile işletmelerin yapay zeka uygulamalarını hızlandırmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Mono2Micro, buluta geçişte yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor: IBM, WebSphere Hybrid Edition’a, işletmelerin uygulamalarını hibrit buluta nazaran optimize etmelerini ve modernleştirmelerini sağlayan yeni bir yetenek ekledi. IBM Mono2Micro, büyük kurumsal uygulamaları tahlil etmek ve bunların buluta taşınması için en düzgün biçimde nasıl uyarlanacağı konusunda tekliflerde bulunmak maksadıyla; IBM Research tarafından geliştirilen yapay zekayı kullanıyor. Bu tahlil, yanlışa açık bir süreci kolaylaştırıp hızlandırarak maliyetleri düşürebiliyor ve yatırım getirisini en üst seviyeye çıkarabiliyor.

IBM, ortak ekosistemine yatırımlarını sürdürüyor

Ortakların muvaffakiyetlerini artırmaya yönelik yeni avantajlar: IBM, ortak ekosistemini desteklemek için gerçekleştirdiği 1 milyar dolarlık yatırımlarının bir kesimi olarak; ortaklarının gitgide daha rekabetçi hale gelen pazarda başarılı olmalarını sağlamak üzere sunduğu yeni yetkinlikler, marifet eğitimleri ve avantajları açıkladı. Firma; ekosistem ortaklarıyla ilgili yatırımlarını artırmak için Cloud Engagement Fund (CEF – Bulut İştirak Fonu) adıyle bir fon kurdu. Bu fon, müşteri iş yüklerini hibrit bulut ortamlarına geçirmeye yardımcı olmak emeliyle ortaklar için kıymetli teknik kaynaklar ve bulut kredileri yoluyla yatırım sağlıyor.

CEF’in ortakların ölçeklenmesine nasıl yardımcı olduğuna örnek olarak IBM’in Siemens Digital Industries Software ile yaptığı iş birliğini göstermek mümkün. Bu ortak teşebbüs sayesinde IBM Siemens’e; endüstriyel hizmet olarak sunulan MindSphere’in esnekliğini artırmak için, Red Sınır OpenShift üzerine konseyi açık hibrit bulut yaklaşımını uygulayacak.

IBM, Kuantum Bilişimi Günlük Hayata Bir Adım Daha Yaklaştırıyor

Qiskit Runtime yazılımı, kuantum devre sürece suratını 120 kat artırıyor: IBM, Qiskit Runtime sayesinde geliştiricilerin kuantum yazılımlarını daha süratli ve daha kolay kullanmalarını sağlıyor. Bu yazılım kodun büyük bir kısmını kullanıcı bilgisayarında çalıştırmak yerine, hibrit bulutta tutuyor. Bu özellik, yazılım ve işlemci performansındaki güzelleştirmelerle birlikte Qiskit Runtime; kuantum devre suratlarının 120 kat artmasını sağlıyor. IBM tarafından geliştirilen ve açık kaynaklı bir kuantum bilişim çerçevesi olan Qiskit, kuantum bilişimi herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. IBM, Qiskit Runtime yazılımını kullanıma sunarak kuantum sistemlerinin, kimyasal modelleme ve finansal risk tahlili üzere karmaşık hesaplamaları birkaç hafta yerine saatler içinde yürütebilmesine imkan tanıyor.

IBM, yazılımın gücünü ortaya koymak emeliyle kısa bir mühlet evvel lityum hidrür molekülünün, bir kuantum aygıtı üzerinde nasıl modellendiğini gösterdi. 45 gün süren bu süreç yeni gelişmelerle 9 saate indirgendi. Bu tıp bir ilerleme, kuantum hesaplamasının yeni kullanım senaryoları için ölçeklenebilmesi açısından büyük değer taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı