Hurda ve ikinci el satışında belge zorunluluğu getirildi

Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ilişkin kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş sürecini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya ölçü ve özelliklerini belirtir İkinci El Materyal Alım Satım Belgesi’nin tanzim edilecek.

İstanbul Valiliği , hurda ve ikinci el gereç alım satımlarında riayet edilmesi gereken konulara dair duyuru yayımladı.

Duyuruda, bireylerin ve toplumun refah, huzur ve memnunluğunu sağlamanın, temel hak ve hürriyetlerini müdafaanın devletin asli vazife ve sorumluluklarından olduğu belirtildi.

Duyuruda, devletin başta kolluk kuvvetleri olmak üzere vazifeli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü cürüm ve suçluyla uğraş ettiği, vatandaşların günlük hayatlarının aksama ve kasvet olmaksızın idamesine ait her türlü önlemi aldığı vurgulandı.

Vatandaşlar için maddi ve manevi ziyanlara, bireylerin kendilerini inançta hissetmemesine ve hata korkusunun artmasına neden olarak genel asayişi olumsuz etkileyen hırsızlığın, kolluk ünitelerince alınan tedbirler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen çabalar sayesinde son periyotlarda azalma eğiliminde olsa da Türkiye’de en sık karşılaşılan asayiş olayları ortasında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hırsızlık cürmüne bahis eşyanın ikinci el piyasasında alım satımı hırsızlığın neden olduğu maddi manevi ziyanları artırmakta ve isimli ünitelerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Hata eşyasının satın alınması yahut kabul edilmesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda bir kabahat olarak yer almakla birlikte çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi, ikinci el piyasasında rastgele bir kayıt tutulmadan ve doküman olmadan alış satışının yapılabilmesi çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır.”

YENİ KURALLAR

Duyuruda, hırsızlık cürmüne bahis eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrası elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayın aydınlatılması, şüphelilerin tespiti, yakalanması ve kamu nizamının korunması maksadıyla yer verilen unsurlar şu formda sıralandı:

“- Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet gösteren hurda satan ve satın alan kişi/kişilerin kimlik ve adres bilgilerini, eşya ölçü ve özelliklerini belirtir İkinci El Materyal Alım Satım Belgesi’nin tanzim edilmesi,

– Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır gereç vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren iş yerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ilişkin kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş sürecini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya ölçü ve özelliklerini belirtir İkinci El Materyal Alım Satım Belgesi’nin tanzim edilmesi yahut eşya ile ilgili fatura alınması, kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun yahut faturanın ibraz edilmesi,

– İkinci el eşyaların alım/satımı sırasında birinci fatura yahut evrakın ibraz edilmesi,

– Hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması,

– Hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan iş yeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması,

– Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli Yönetimler yahut Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğünden gerekli evrakları alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi,

– 18 yaşından küçük bireylere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması,

– Tanzim edilen İkinci El Materyal Alım Satım Dokümanının 1 yıl mühlet ile saklanması, konularına riayet edecektir.”

Başta kolluk, zabıta üniteleri olmak üzere yetkili ünitelerce kontrol faaliyetlerine yük verileceği, yapılan kontroller sırasında tersine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat kararları çerçevesinde isimli ve idari süreçler yapılarak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. hususunda öngörülen idari para cezasının uygulanacağı belirtilen duyuruda, kararın yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

KAYNAK: AA