Kripto Para İle Ödeme Yapma Yasaklandı

Kripto para üniteleri hem dünyada hem de ülkemizde yaygınlaşmaya devam ediyor. Hatta ülkemizde kimi işletmeler kripto para ile ödeme almaya da başladı. Bu vesileyle daha da popülerleşen kripto para üniteleriyle ilgili kısa bir müddet evvel Resmi Gazete üzerindenönemli bir yönetmelik yayımlandı.

Bildiğiniz üzere ülkemizde kripto paralara vergi getirileceği bir müddettir konuşuluyordu. Tüm gözler kripto paralarla ilgili yayınlanacak olan yönetmeliğe çevrilmişken, gece yarısı kripto para üniteleriyle ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca yayımlanan yönetmelikle kızılay escort birlikte, kripto paraların ödemelerde kullanılmasına yasak getirildi. Böylelikle kripto paraların direkt yahut dolaylı halde ödeme süreçlerinde kullanılamayacağı söz ediliyor.

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanan yönetmelikteyse şu unsurlar yer alıyor;

Hedef ve Kapsam HUSUS 1: 

(1) Bu Yönetmeliğin gayesi, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların direkt yahut dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ait alım satım, saklama, transfer yahut ihraç hizmeti sunan platformlara yahut bu platformlardan yapılacak maltepe escort fon transferlerine aracılık etmemesine ait yordam ve temellerin belirlenmesidir.

Destek – HUSUS 2:

(1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü unsurunun üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci hususunun üçüncü fıkrası ile 18 inci hususunun altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde Kripto Barlıkların Kullanılmaması UNSUR 3:

(1) Bu ofise gelen escort Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi yahut misal bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, lakin prestiji para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul değer yahut öteki sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları söz eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde direkt yahut dolaylı halde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde direkt yahut dolaylı halde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

Ödeme Hizmetlerinin Sunulmasında ve Elektronik Para İhracında Kripto Varlıkların Kullanılmaması HUSUS 4:

(1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların direkt yahut dolaylı olarak kullanılacağı bir biçimde iş modelleri geliştiremez, bu tıp iş modellerine ait rastgele bir hizmet sunamaz.

(2) Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ait alım satım, saklama, transfer yahut ihraç hizmeti sunan platformlara yahut bu platformlardan yapılacak fon transferlerine aracılık edemez.