Mobil Uygulamaların Kullanımı Kolay, Riski Çok

Taşınabilir dünyadaki tehditleri araştıran ve tahliller geliştiren siber güvenliğin önder kuruluşu ESET kullanıcıların güvenliğini sağlamak için kıymetli projelere imza atıyor. Google Play ve Chrome’u korumak için Google ile işbirliği yapan ESET, müşterileri ve şirketleri korumak ve bilinçlenmelerini sağlamak için dünya genelinde araştırmalar gerçekleştiriyor.

ESET’in Birleşik Krallık, ABD, Avustralya, Japonya ve Brezilya’da çeşitli kesimlerde yer alan 10.000 tüketici ve 1.200 şirket önderinin katıldığı Finansal Teknolojiler (Fintech) araştırması, FinTech uygulamalarından yararlanırken insanların ne kadar risk aldığını ve risklerin ne kadar farkında olduğunu ortaya koyuyor. Uygulamaların popülerliği giderek artarken, hiç kimse pandeminin dijital hayatlar üzerindeki tesiriyle ilgili öngörüde bulunamıyor. Bölgesel ve ulusal kısıtlamalar, fizikî manada şirketlerin kısıtlanması sonucunda dijital aygıtlara ve uygulamalara yönelim her zamankinden çok daha fazla. FinTech platformlarını ve tahlillerini kullanmaya duyulan ilgi inanılmaz derecede arttığı için uygulama güvenliğinin kesinlikle ciddiye alınması gerekiyor.

Dijital uygulamalara ilgi her zamankinden fazla

Araştırmanın sonuçları müşteriler ve şirketler ortasında FinTech tahlillerinin popülerliği epeyce artığını gösteriyor. Dünya genelindeki müşterilerin neredeyse üçte ikisi (%62) bir biçimde FinTech uygulaması yahut platformu kullanıyor. Ayrıyeten şirket önderlerinin üçte ikisinden fazlası (%68) şirketlerinin FinTech yatırımlarının 2021/2022 yılında artmasını beklerken, ankete katılan üst seviye yöneticilerin %81’i de COVID-19’un finans bilgilerinin güvenliğini güzelleştirmeye duyulan gereksinimi artırdığı konusunda hemfikir.

Zımnilik siyasetleri okunmuyor

Lakin dünya genelindeki müşterilerin %42’si fiyatsız bir FinTech uygulaması yahut platformu kullanırken, bu müşterilerin yarısı kullandıkları uygulamanın datalarını satması durumunda neler olabileceğini bilmiyor. Ayrıyeten insanların sırf %31’i indirmeden evvel bir FinTech uygulamasının karar ve şartlar metnini okurken, sadece %29’u saklılık siyasetini okuyor.

Ankete katılan tüketiciler ortasında beş bireyden biri kendisini teknoloji yetkinliği konusunda gelişmiş olarak derecelendirse de bunların %31’i parola yöneticisi kullanmıyor. Dört yahut daha fazla FinTech uygulaması kullananların büyük bir çoğunluğu güvenlik yazılımı yüklüyor ve bu nedenle daha âlâ korunuyor. Lakin FinTech uygulamalarının riskleriyle ilgili çok fazla bilgi sahibi değiller. Sadece %17’si dijital cüzdan, bütçe uygulamaları yahut e-ticaret uygulamaları üzere FinTech uygulamalarının kullanılmasından kaynaklanabilecek risklerle ilgili mevcut bilgilerin kâfi olduğunu düşünüyor.

Siber hatalılar dalları olumsuz etkileme potansiyeline sahip

Şirketlerin %72’si daha güzel finans güvenliği için yeni teknolojilere faal olarak yatırım yapmaya öncelik veriyor. Üst seviye yöneticilerin %81’i yeni teknoloji tahlillerine yatırım yaparken siber güvenliğe öncelik verdikleri bir yaklaşım benimsediklerini belirtiyor. Dünya genelinde şirketler FinTech tahlillerine ve siber güvenliğe öncelik verse de siber hatalılar büyük bir tehdit ögesi oluşturmaya devam ediyor. Ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası (%58) güvenlik konusunda kendine güvenirken, bir siber güvenlik olayından etkilenebileceğinin de farkında. Bu şirketlerden bilgi süreç, araştırma ve tahlil dalında olanlar (%93) ve muhasebe, bankacılık ve finans bölümünde olanlar (%87) bir siber güvenlik olayının kendilerini büyük ihtimalle etkileyebileceğini düşünüyor. Geçmişte bir siber atak deneyimleyen şirketler %45’lik bir orana sahip.