Sağlık Sektörünün Kullanılabilirlik Açığı Diğer Tüm Sektörlerden Yüksek

Veeam Data Müdafaa Trendleri Raporu 2022, sıhhat kesiminde beklenen Hizmet Düzeyi Anlaşması ile BT departmanlarının üretkenliğe ne kadar süratli geri dönebileceği ortasında 96’lık bir “Kullanılabilirlik Açığı” olduğunu gösteriyor.

Modern Data Muhafazası sağlayan yedekleme, kurtarma ve data idaresi tahlillerinde başkan olanVeeam® Yazılım, sıhhat bölümünde iş beklentileri ve BT hizmet sunumları ortasındaki farkın son beş yılın en yüksek düzeyinde olduğunu ortaya çıkardı. Veeam Bilgi Müdafaa Trendleri Raporu 2022’ye nazaran sıhhat kesimindeki şirketler beklenen Hizmet Düzeyi Mutabakatı (SLA) ileBT’nin üretkenliğe ne kadar süratli geri dönebileceği ortasında “kullanılabilirlik açığına” (96) sahipler. Bu araştırmaya katılan tüm kesimler ortasında en yüksek oran. Bunun yanı sıra tertiplerde ne kadar bilgi kaybetmeyi göze alabilecekleri ile bilgilerin ne sıklıkla korunduğu ortasında bir “koruma açığı” (93) da var. Bu durum, hasta bakımının sağlanması ve güvenliği için kritik bilgilere 7/24 erişmenin mecburî olduğu düşünüldüğünde sıhhat bölümünün ne kadar vahim durumda olduğunu gösteriyor.

“Sağlık dalında, datalarının sürat, hacim ve kıymet açısından büyüdüğünü görüyoruz. Bu nedenle, sıhhat kuruluşlarının bilgilerini sıkıntısız bir halde depolamasına, müdafaasına, geri yüklemesine, kurtarmasına, erişmesine ve yönetmesine imkan tanıyan sağlam bir Çağdaş Data Muhafaza stratejisine sahip olması gerekir” diyen Veeam Türkiye Ülke Müdürü Kürşad Sezgin, “Nerede bulunursa bulunsun, tüm kritik dataların kullanılabilirliğini sağlamak zaruridir. Kesintiler ve hizmet sunumundaki açıklar, hasta bakımının kalitesini direkt tesirler. Lakin, Veeam Bilgi Müdafaa Raporu 2022, bölümün beklenen Hizmet Düzeyi Muahedesi ve BT takımlarının üretkenliğe ne kadar süratli dönebilecekleri ortasındaki “kullanılabilirlik açığının” ne kadar makus durumda olduğunu gösterdi. Bu hayli telaş verici. Sıhhat dalındaki BT, data müdafaa maksatlarını karşılamıyor.” dedi.

Birçok kuruluşun bilgi bağımlılığından ve statükodan memnuniyetsizlikleri tüm vakitlerin en yüksek düzeyinde olmasına karşın, üretim ortamlarının süratli modernizasyonu, bu kurumlara müdafaa usullerinin tıpkı süratte ilerlemediğini kabul etmeye zorladı. İşin olumlu tarafı, sıhhat kuruluşları bilgi muhafaza bütçelerini artırmaya istekliler. Rapora katılan sıhhat bölümü kuruluşlarının yedekleme, iş sürekliliği ve inanılmaz durum kurtarma dahil olmak üzere bilgi muhafaza bütçesinin 2022’de global ortalamada 4,9 oranında artmasını beklediğini gösteriyor.

‘Yüksek öncelikli’ ile ‘normal öncelikli’ datalar ortasındaki bilgi kaybı tolerans farkının, her iki data tipi için ‘bir saat yahut daha az’ kategorisinde yer almasıyla birlikte yatırımdaki bu artış, sıhhat bölümü için hayli olumlu. Bilhassa kesimin bağımlı olduğu karmaşık, ekseriyetle bulutta barındırılan üretim iş yüklerini Çağdaş Data Koruma’yı sağlamak için mantıklı bir ilerleme olarak kabul edilebilir.

Veeam Bilgi Muhafaza Raporu 2022, bağımsız bir araştırma firması tarafından Ekim ve Aralık 2021 ortasında toplanan bilgilerle hazırlandı. 2022 BT ve bilgi müdafaa şoförleri ve stratejileri hakkında 3.000’den fazla BT karar alıcısı ve BT uzmanına anket yapıldı. 28 ülkeyi kapsayan ve sıhhat dalından 399 kuruşun yer aldığı araştırmada, neredeyse tüm iştirakçiler 1000’den fazla çalışanı olan kuruluşlardandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı