SBTi, Abdi İbrahim’in emisyon azaltım hedeflerini doğruladı

Bilim Temelli Maksatlar Teşebbüsü (Science Based Targets initiative – SBTi), Abdi İbrahim’in HEAL2030 stratejisi kapsamında belirlediği karbon emisyonu azaltımı maksatlarını doğruladı. Abdi İbrahim Bilim Temelli Gayeler Teşebbüsü (SBTi) imzacısı olan ve taahhütleri onaylanan birinci ve tek Türk ilaç şirketi oldu.

BİLİM Temelli Gayeler Teşebbüsü (SBTi), iki yıllık ağır bir çalışma ve şiddetli kontrol süreçlerinin akabinde Abdi İbrahim’in HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında karbon ayak izini azaltmak için verdiği taahhütleri onayladı. Böylelikle, Abdi İbrahim’in 2030’a kadar faaliyetlerinden kaynaklanan direkt ve dolaylı karbon emisyonlarını 2020 baz yılına nazaran yüzde 60, tedarik zinciri ve satın alınan eserlerinden kaynaklanan başka tüm dolaylı emisyonları ise yüzde 45 oranında azaltma maksatları SBTi tarafından doğrulanmış oldu.

Bülbül: Karbon nötr gayemize hakikat süratle ilerliyoruz

Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını belirten Abdi İbrahim Kurumsal Münasebetler, Sürdürülebilirlik ve İrtibat Yöneticisi Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Dünya nüfusundaki artış, güç tüketimi, etraf kirliliği, toplumsal kırılmalar, büyük ölçüde insan kaynaklı iklim değişikliğinin neden olduğu global ısınmanın kaçınılmaz sonuçları olan doğal afetler ve tabiatta olumsuz tarafta gerçekleşen dönüşüm geleceğimizi tehdit eden sıkıntılar. Abdi İbrahim olarak, her gün milyonlarca insanın daha güzel, daha sağlıklı ve daha memnun bir ömür sürmesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Üretim süreçlerimizde daha az ambalaj gereci kullanılması, ilaç ve tüketici sıhhati eserlerimiz için biyobozunur polimer geliştirilmesi, üretim atıklarının azaltılması ve sanayimizin lineer yapısının döngüsel hale getirilmesi için ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile projeler yürütüyoruz ve bu projelere kaynak aktarıyoruz. Daha az kaynak kullanarak paydaşlarımız için daha fazla bedel yaratmayı hedeflediğimiz HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında iki sene evvel imzacısı olduğumuz Bilim Temelli Gayeler Teşebbüsü, şiddetli kontrol süreçlerinin akabinde sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda verdiğimiz taahhütleri onayladı. Bütün dünyada başta yatırımcılar, kamu kurumları ve akademik çevreler tarafından yakından takip edilen bu itibarlı inisiyatif tarafından taahhütleri onaylanan birinci ve tek Türk ilaç şirketi olmanın memnunluğunu yaşıyoruz” dedi.

Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve tabiata karşı sorumlu bir duruş sergilenmesinin Abdi İbrahim için en değerli hususlardan biri olduğunu belirten M. Oğuzcan Bülbül, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalar gerçekleştiren bir şirket olarak; İstanbul Esenyurt Üretim Kompleksi’mizde Türk ilaç kesiminde birinci kere Yeşil Güç Sertifikasına (I-REC) sahip formda üretim yapıyor ve Türkiye başta olmak üzere dünya çapında 60’tan fazla ülkedeki tüketicilerimize büsbütün yenilenebilir güç kullanılarak üretilmiş ilaç ve tüketici sıhhati eserleri sunuyoruz. Ayrıyeten, Web 3.0, dijitalleşme, meta kainatlar, makine öğrenmesi, yapay zeka, giyilebilir teknolojiler ve onların sağladığı büyük bilginin işlenmesi ve üç boyutlu yazıcı kullanarak şahsileştirilmiş tüketici sıhhati eserlerinin üretilmesi üzere kıymetli hususları yakından takip ediyoruz. Bu alanlarda değerli adımlar atıyoruz. Bununla birlikte Abdi İbrahim olarak sanayimiz, ülkemiz ve dünyamız için artı bedel yaratmanın ve 2030’da karbon nötr şirket olma maksadına emin adımlarla yürümenin haklı gururunu yaşıyoruz. İklim değişikliği ile uğraş konusunda Türk ilaç kesimine öncülük etmeye devam ederken, birebir vakitte HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında şirketimizin düşük karbon iktisadına geçiş sürecini en güzel biçimde yöneterek Abdi İbrahim’e hem mevcut pazarlarında hem de önümüzdeki yıllarda gireceği yeni pazarlarda kıymetli bir rekabet avantajı kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. devam edeceğiz.”

Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Mukavelesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Muhafaza Vakfı (WWF) ortasında bir işbirliği olan SBTi, Paris İklim Anlaşması’nın “küresel ısınmayı 1.5 °C’nin altında tutma” amacını karşılamak hedefiyle şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltma gayeleri belirlemeleri, iklim krizi ile gayrette etkin rol almaları ve sürdürülebilirlik taahhütlerinin büsbütün bilimsel hesaplamalara ve datalara dayalı olmasını teşvik eden ve şirketleri bağımsız olarak pahalandıran bir teşebbüs olarak öne çıkıyor.

SBTi bünyesinde dünya genelinde 55 ilaç şirketi imzacı olarak yer alıyor; bunların ortasından 34 ilaç şirketinin de taahhütleri onaylanmış bulunuyor. Türkiye’den ise kesim ayırımı olmadan SBTi inisiyatifini imzalayan 31 şirket bulunuyor. Yaklaşık iki sene evvel imzacısı olduğu SBTi tarafından taahhütleri onaylanan birinci ve tek Türk ilaç şirketi olan Abdi İbrahim dışında Türkiye’den taahhütleri onaylanan yalnızca 6 şirket bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı