Atmosferimiz alarm veriyor

Dünya atmosferindeki ozon tabakası, atmosferik bir güneş kremi gibi gezegenimizi ve üzerindeki yaşamı Güneş’in yaydığı ultraviyole radyasyondan korumakla görevli. On yıllar önce ise, bilim…

Posted On