Toplumda Yapay Zeka Algısı

LG tarafından hazırlanan, AI Tecrübesini bahis alan altı kısımlık yazının birincisinde, yapay zekanın geleceğini şekillendirecek algıya yakından bakılıyor.

Avrupa Birliği’nin, kendi sonları içerisinde, yapay zeka kullanımını katı bir formda düzenlemeye yönelik son teklifleri, büyük olasılıkla yapay zeka gelişimi üzerinde kıymetli sonuçlar doğuracak. Yönergeler, yapay zekanın potansiyeli nedeniyle risk altında olabilecek insan ve toplumsal haklarını ele almak için tasarlandı. Ulusların ve insanların gerçek kararları vermesi için, yapay zekanın ne olduğu ve ne olması gerektiği konusunda halka açık bir telaffuz olması değer taşıyor.

LG Electronics bu süreci çoktan başlattı.

Geçen yıl LG ve Element AI ortasında ortaklaşa geliştirilen AIX Exchange: The Future of AI and Human Experience (Yapay Zeka Tecrübesi: Yapay Zekanın Geleceği ve İnsan Deneyimi) raporu, kamu algısı, etik, şeffaflık, kullanıcı tecrübesi üzere altı temel tema üzerinden yapay zeka tecrübesinin (AIX) zorluklarını ele alıyor.

İnsanların bir bahis hakkında düşünme ve hissetme biçimi olan “toplum algısı”, tüketicilerin benimsemeyi seçtikleri yapay zeka eser ve hizmetlerinin cinsinde değerli bir rol oynuyor. Bu da yapay zekanın gelişimini ve ilerlemesini etkiliyor. Örneğin, tüketiciler akıllı ekmek kızartma makinelerine ilgiliyse, birçok yapay zeka şirketinin kaynaklarını mevcut yapay zeka ekmek kızartma makinesinin en üstünde yer alabilecek yeni bir yapay zeka ekmek kızartma makinesi bulmaya harcama bahtı çok yüksek. Burada, halkın yapay zeka konusundaki fikrini ve farkındalığını büyük ölçüde etkileyen beş alana göz atacağız: haberler ve tanınan kültür, lisan, pazarlama, tasarım ve eğitim.

Haberler ve Pop Kültür

1927’nin Metropolis’inden 2001’e: Bir Uzay Macerası’ndan (1968) 2015’teki Ex Machina’ya, yapay zeka nadiren de olsa bize umut veren parlak bir gelecek çiziyor. Haber odaklı medyada yapay zekanın hayatları nasıl güzelleştirdiğine dair birçok kıssa olmasına karşın, teknolojiyi işleri ve geleceği çalan berbat adam olarak betimleyenler de var. Teknolojiyi geliştirmeye dahil olanlar, bunun tüketici inancı üzerindeki tesirinin yanı sıra, yapay zeka ile irtibat kurarken gerçeği kurgudan ayırmanın ne kadar değerli olduğunun son derece farkındadır.

Lisan

Sözler bazen yoruma açık olabiliyor, bu bilhassa yapay zeka kelam konusu olduğunda daha hakikat bir saptama üzere görünüyor. “Öğrenme” sözü, bir kişiyi “öğrenen” bir makinenin yapmaya programlandığından çok daha fazlasını yapabileceğine inandırarak kaygı ve güvensizlik yaratabilir. Yapay zeka, birçok kişi için bu kadar meçhul ve biçimsiz bir kavram olduğundan, yapay zeka dalındaki şirketlerin, yanlış anlaşılmalara yer bırakmadan eserlerini ve hizmetlerini tanımlarken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sözleri makul seçmek, yapay zeka vaatlerini daha yeterli yerine getirmeye yardımcı olacaktır.

Pazarlama

Günlük olarak tüketiciler, yapay zeka eserlerini ve hizmetlerini tanıtan pazarlamaya maruz kalıyor – bunların birden fazla, kolay misyonları bağımsız olarak yahut az kullanıcı girdisiyle yöneterek kolaylık sağlıyor.

Lakin pazarlamanın, bu yeniliklerin kullanıcıların ömür biçimlerinde ihtilal yaratacağını öne sürdüğü birçok durum var ve bu da yapay zeka beklentilerini şu anda mümkün olanın ötesinde artırıyor. Çok umut verici pazarlama balonu hayal kırıklığına yol açabiliyor ve kamuoyunun algısını olumsuz etkileyerek yapay zeka kışı olarak bilinen bir olguyu körükleyebiliyor.

Yapay zeka kışı, tüketiciler ve yatırımcılar ortasında coşku ve ilgi eksikliğinden kaynaklanan yapay zeka gelişimindeki aksaklıkları tabir ediyor. Teknoloji insanların umduğu kadar süratli ilerlemediğinden ve şimdi Hollywood sinemalarının yapay zekasına benzemediğinden, şirketler bu alanda neler yapabileceklerini abartmaktan kaçınmalı. Bu biçimde, olumsuz kamu algısına katkıda bulunmaktan kaçınabilir ve kullanıcıların teknolojinin şu anda sunabileceklerini tam olarak takdir etmelerini sağlayabilirler.

Dizayn

Kullanıcıların yapay zeka ile etkileşimde bulunurken sahip oldukları tecrübe, halkın algısını belirlemede bir diğer kritik öge olarak karşımıza çıkıyor. Yeterli ve makus şahsî yapay zeka tecrübe kıssaları her gün toplumsal medyada paylaşılıyor, insanların olumlu yahut olumsuz algılarını pekiştiriyor ve şimdi rastgele bir yapay zeka tabanlı tahlili kullanmamış olanların fikirlerini etkiliyor. Yapay zeka ile daha düzgün tecrübeler sağlamak için, yapay zeka dizaynına insan merkezli bir yaklaşımın benimsenmesi kritik ehemmiyet taşıyor. Tüketicilerin neye gereksinim duyduklarının ve isteklerinin kapsamlı bir incelemesinin yanı sıra, bir eserin pahasını azaltan zayıf noktalarının keşfi, günlük hayatta daha fazla pratik paha sağlayan yeteneklerin geliştirilmesi için çok ehemmiyet taşıyor.

Eğitim

Georgia Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekanı Charles Lee Isbell, “Teknoloji okuryazarlığı, sadece inşa ettikleri şeyin tesiri hakkında düşünmelerine yardımcı olacak sistemleri oluşturan şahıslar için değerli değil. Bu sistemleri inşa etmeyecek, lakin bu sistemlerden etkilenecek insanlara öğretmemiz en az onun kadar kıymetli, tahminen de daha önemli” diyor.

Toplum – yapay zeka hakkında ne kadar eğitilirse, teknolojinin getirebileceği yararlara o kadar süratli adapte olacak ve bu yararları takdir edecek. Bilakis, daha fazla eğitim, halkın yapay zekanın ne olmadığını anlamasına, makinelerin insanların yerini almayacağını anlamasına yardımcı olacak.

Günün sonunda, halkın yapay zeka algısını etkileyen çeşitli faktörler var ve bu algının tesiri, düşünmeye yol açabileceğinden daha büyük. Tüketici merkezli yapay zeka aracılığıyla şirketler, yapay zekanın istikametinin ve gelişiminin insanlığa en büyük faydayı sağlayacağı bir yol oluşturmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı