Müsaid, Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyetlerini “Tecrübe Paylaşımı” İle Destekleyecek

Müstakil Endüstrici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 106. Genel Yönetim Konseyi, “Yeşil Dönüşüm Ekonomisi” teması ile MÜSİAD Konya konut sahipliğinde gerçekleştirildi.

MÜSİAD 106. GİK kapsamında Liderler Toplantısı, Yurtiçi Teşkilatlanma ve Üye Alakaları Kurulu, Dış Bağlar Kurulu, Kurumsal İlgiler ve İrtibat Kurulu, Bütçe ve Mali İşler Komitesi, Karz-ı Hasen Sandığı, Planlama, Eğitim ve Kültür Komitesi ile Kesim Konseyleri ve İş Geliştirme Komitesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi Kurulu toplantıları ile küçük ticaret fuarı ve iş geliştirme toplantıları düzenlendi. MÜSİAD 106. Genel Yönetim Konseyi Gala Programı ise Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un iştirakiyle gerçekleştirildi.

Gündemdeki ekonomik gelişmeler, yeşil dönüşüm ve güç stratejileri, yatırım ve üretim faaliyetleri ile sektörel birçok bahis MÜSİAD 106. Genel Yönetim Konseyi çerçevesinde düzenlenen toplantılarda kapsamlı biçimde değerlendirildi. 106. Genel Yönetim Heyeti sonrası MÜSİAD tarafından yayımlanan sonuç bildirisinde, enflasyonla çaba adımlarına dikkat çekilirken, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejisinin devam edeceği, iklim ve yenilenebilir güç çalışmalarının sürat kazanacağı vurgulandı.

MÜSİAD 106. Genel Yönetim Konseyi Sonuç Bildirisinde Şu Unsurlara Yer Verildi:

1- Salgın sonrası devirde ekonomik büyümeyi sürdüren ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrarlı bir grafik ortaya koymayı sürdürmüştür. Bölgesel çatışmaların global ölçekli tesirleri süreksiz bir kriz ortamı oluştursa da sağlam temeller üzerinde yükselen Türk iktisadının bu süreci en az hasarla atlatacağına inanıyoruz.

2- Türkiye, bölgesel ve global ticaret yolları üzerindeki pozisyonu ile inançlı bir ticaret limanı olma özelliğini korumaktadır. Milletine sevdalı iş insanları olarak bizler, ülkemizin güçlü potansiyeline yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, Yatırım Yılı ilan ettiğimiz 2022 yılında, ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam stratejimizi daha güçlü sürdürme amacındayız. Bununla birlikte, endüstride kapasite kullanım oranlarının dolduğu dikkate alınarak yatırım ve üretim alanlarının arttırılması, ülkemizin her yerinde yeni sanayi yerlerinin üretilmesi gerektiğine inanıyor, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu eksende gelen taleplere daha tahlil odaklı yaklaşımını bekliyoruz.

3- 19 Aralık 2021 Tarihinde “Fark Et” sloganıyla düzenlemiş olduğumuz Vizyoner’21 Doruğunda açıklamış olduğumuz MÜSİAD İklim Manifestosunda değinmiş olduğumuz stratejik başlıklar doğrultusunda, iklim değişikliklerine karşı ülkemiz tarafından atılan adımların yansımalarını icra edilen bilgilendirme toplantıları ile ele almayı sürdürecek, endüstride yeşil dönüşüm ve dolaylı olarak alternatif güç kaynaklarının üretimi ve geliştirilmesinde öncü rol oynamaya devam edecek ve dünyada 30’a varan global besin israfının azaltılması için MÜSİAD bedellerinden hareketle devlet siyasetlerinin oluşturulmasını destekleyeceğiz.

4- 20 Mayıs 2022 Tarihinde düzenlemiş olduğumuz Milletlerarası Güç Tepesinde açıklamış olduğumuz MÜSİAD Güç Stratejisi Dokümanında de söylemiş olduğumuz üzere; İktisadi alanda faal, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan MÜSİAD, klasik güç kaynaklarının kullanımını azaltmayı, yenilenebilir ve pak güç kaynaklarını yaygınlaştırmayı, bu sayede güç verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda yerli, verimli ve teknoloji odaklı güç üretimi ve tüketimi, Türkiye’nin güç endüstrisinin inşa edilmesi ve güçte bağımsız, sağlam nesil yol Türkiye perspektifini oluşturulması gayesindeyiz.

5- MÜSİAD olarak, gelişen dünya ticari ekosistemine uygun ve yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımına elverişli yeni sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, öz tüketim modeli ile güç üretiminin teşvik edilerek maliyetlerin düşürülmesi ve sanayicilerin ani kur hareketlerinden ötürü gelir kaybının önüne geçilerek bu alanlarda siyasetler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

6- Ticari diplomasi faaliyetlerimiz kapsamında güçlü iş birliklerinin oluşturulması için yurt içi ve yurt dışı olduğumuz heyet buluşmalarının sektörel muhtaçlıklar doğrultusunda yine şekillendirilmesi, bu çerçevede dünyanın farklı noktalarındaki ortaklarımızla yakın çalışma içerisinde Anadolu’daki iş insanlarımıza AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerinde karşılıklı deneyim paylaşımı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda kurulan MÜSİAD Ticaret Ofisi, iş insanlarımızın en büyük destekçisi olacaktır.

7- Anadolu emek demektir, rahmettir, üretimin merkezidir. Ülkemizin verimli topraklarında ulusal tarım stratejisinin daha güçlü bir formda uygulanabilmesi, bu alanda geleceğin çiftçilerinin yetişeceği eğitim alanlarının oluşturulması noktasında talebimizi yineliyor, Anadolu’yu bölgesel üretimin kalesi haline getirecek ziraî teşebbüsleri destekliyoruz.

8- Bölgesel ve global ticaretin odağındaki Türkiye, 2023 maksatları doğrultusunda şekillenen lojistik yatırımlar ile gelecek jenerasyonlar için stratejik fırsatlar barındırıyor. Ticaretin inançlı limanı olan ülkemiz, Avrupa, Asya ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesine yakınlığı ile jeostratejik pozisyonunu güçlendirmektedir. Bu çerçevede lojistik yatırımların ehemmiyetine dikkat çekiyor, ihracatın hız kazanacağı bölgelerde, yatırım ve kalkınma stratejilerinin yine şekillendirilmesini teşvik ediyoruz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı